Erbjöd tio års hyreshöjning

Förhandling. Studenter i Stockholm erbjuds av sin hyresvärd att själva förhandla hyran om de avstår från förhandlingsordningen. I en av fastigheterna erbjuds studenterna också ett avtal som innebär att de under 10 år ”endast” ska få 1 procent i hyreshöjning per år.

Några av hyresgästerna blir misstänksamma och kontaktar Hyresgästföreningen. Möten anordnas och studenterna informeras om att den årliga hyreshöjningen de erbjudits i snitt är nästan dubbelt så hög som de som hittills gjorts och fortsatt kan förväntas. Hyresgästföreningen gör också en enkätundersökning för att ta reda på hur många av studenterna som vill säga upp förhandlingsordningen. Enkätsvaren visar att en stor andel vill behålla sin förhandlingsordning. Det gäller även merdelen av de som tidigare svarat att de vill ta bort förhandlingsordningen när hyresvärden frågade. Men hyresvärden säger ändå upp förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen drivet ärendet vidare till hyresnämnden som bedömer att hyresgästföreningens enkät är tillförlitlig och mest aktuell och beslutar att en förhandlingsordning ska upprättas. Hyresvärden överklagar beslutet till hovrätten men förlorar.

Kommentar Janne Hanspers, ordf förhandlingsdelegationen (privata), Henry Nilsson, ordf förhandlingsdelegationen (Stadsholmen):

– Det här är en strategi hos privata fastighetsägare som handlar om att försöka stjälpa förhandlingssystemet, säger Janne Hanspers. Inom vår delegation arbetar vi hårt med de här frågorna, vi vill ha förhandlingsordning för alla fastigheter och vi känner att vi är på rätt väg. Vi försöker få fler hyresgäster att höra av sig när sådant här händer här så vi kan komma in i ett tidigt skede.

– Man ger sig på studenter eftersom de är en svag grupp på bostadsmarknaden, säger Henry Nilsson. En fastighetsägare kan tälja guld om han får bort förhandlingsordningen i en sådan här fastighet eftersom många är så glada över att ha bostad och rädda att förlora den.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 2 2017.

Jan Hanspers och Henry Nilsson, Hyresgästföreningen region Stockholm, besöker fastigheten där hyresvärden försökt att få studenter att gå med på en årlig oskälig hyreshöjning under 10 år. Foto: Karin Urbina Rutström

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.