Engagerade ledare ger glada barn

På tisdagskvällarna står glädjen högt i tak i en gul villa i utkanten av Malmö.

– Ja, det är roligt att vara här och de vuxna är så snälla, säger Alaa, 13 år.

Hon kom till Sverige från Syrien för ett år sedan och bodde i ett hus alldeles intill den gula villan. Boendet kallas för Vandraren och är tänkt för dem som är tillfälligt bostadslösa och väntar på en bostad. Alaa bor inte längre i Vandraren men kommer ändå tillbaka nästan varje tisdag. 

– Här kan man vara sig själv, få nya vänner och lära sig svenska, fortsätter Alaa på utmärkt svenska.

Aktiviteten på tisdagskvällarna ordnas sedan några år av Rädda Barnen på Rosengård och kallas för Vandrarens glädjegrupp. Marianne Ydremo är projektledare och har ett 20-tal ledare till sitt förfogande. Receptet för framgång, berättar Marianne, är att engagera ideella krafter som alla har detta gemensamt:

– De ska brinna för uppgiften och älska barnen.

Men hur får man tag på sådana ledare? 

- Det är den stora utmaningen, svarar Marianne. Vi tror att många på Rosengård vill engagera sig.

Rädda Barnen har också en årlig rekryteringsträff i Malmö. Annars är mun-mot-mun-metoden effektivast: aktivitetsledare berättar i sina nätverk och lockar sina vänner att engagera sig. Projektledaren har också en viktig roll. 

– Ja, det gäller att försöka vara öppen, säljande, berätta bra och på så sätt locka dit folk!

På tisdagarna kommer 20–30 barn i åldrarna 4–12 år. Yngre barn är välkomna i sällskap med en förälder och även äldre, som Alaa, är välkomna. En framgångsfaktor för att hålla i gång verksamheten över en längre tid är ett väl fungerande arbetssätt. Varje tisdag har en ledare ansvar för kvällens program.

– Alla måste vara klara över sina roller, fortsätter Marianne Ydremo.

Verksamheten styrs av FN:s barnkonvention. Barnen ska åtminstone för en kväll få lov att vara bara barn och mötas på sina egna villkor.

– Arbetet här ger oerhört mycket tillbaka, glädje och livskvalitet, säger Marianne som strålar av engagemang som hon uppenbarligen sprider till barn och ledare. 

Reportaget är tidigare publicerat i Hyresgästen nr 5 2016. 

Annie Ydremo, 19, hoppar hopprep med två pojkar på gräsmattan utanför ”Vandraren”. Foto: Johan Klintberger