Ekologiska odlingar i Charlottenberg

KLIMATET. I Eda kommun i Värmland nära gränsen till Norge har några hyresgäster tagit initiativet till att starta ekologiska odlingslotter.

Hyresgästföreningen arbetar sedan länge aktivt med att påverka kommunens bostadsbolag Eda Bostads AB genom den utvecklingsgrupp som finns mellan parterna. Det gäller både byggandet av fler hyresrätter och utemiljöarbetet där det under maj månad invigs ett antal odlingslotter för hyresgästerna i Charlottenberg.

– Vi förverkligar nu ett tidigare förslag om att skapa odlingslotter för oss hyresgäster. Förra gången stupade det på markfrågan, men det är löst nu, säger Caroline Lindqvist Henriksson som är nyvald odlingsansvarig i styrelsen. 

Caroline bor själv i huvudorten Charlottenberg som under senare år levt upp mycket på grund av den ökade gränshandeln med Norge. Det var Carolines granne Lise-Lott Kihlström som ursprungligen kom med förslaget. Tillsammans bestämde de sig för att åter väcka frågan, nu med tydlig ekologisk inriktning.

– Det är ju svårt med egen trädgård i flerfamiljshus men tillsammans går det bättre. Vi gick ut med en enkät bland hyresgästerna här i Charlottenberg och frågade om intresse och fick tillräckligt med svar för att gå vidare. Hittills är det sju personer i sex hushåll som aktivt gått med, men det finns plats för fler, säger Caroline.

Med hjälp av Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare Håkan Jivesand skrevs i april ett avtal om odlingslotter med Eda Bostads AB. Det innebär att odlarna förfogar över en 40 x 4 meter stor markyta, i söderläge.

I början av maj sattes pallkragar ut och fylldes med ekologisk matjord. Det kostar inget att vara med men odlarna får skriva på skötselreglerna. Det innebär att både jorden och utsädet ska vara Kravmärkt och inga kemikalier får användas för ogräsbekämpning.

Tanken är också att starta en studiecirkel i ekologisk odling inom odlingsgruppen. Själv satsar Caroline på att i år odla potatis, gräslök, morötter, jordgubbar och smultron.

– Det känns jätteskoj att få komma igång och sätta spaden i jorden och på sikt bli lite mer självförsörjande, avslutar Caroline.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2019.

Caroline Lindqvist Henriksson (till höger) och Lise-Lott Kihlström. Foto: Håkan Jivesand.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.