De tog strid för hyresrätter i Stockholm

ENGAGEMANG. Nätverket Rädda Linjalen drogs igång 2008 av Stockholmshems hyresgäster på Södermalm i Stockholm efter att politikerna beslutat att sälja ut allmännyttans bostadsbestånd genom att erbjuda hyresgäster att ombilda till bostadsrätt.

– Vi upptäckte vad som pågick när vi blev erbjudna att få en värdering av våra lägenheter, säger Johan Johansson som är aktiv i den lokala hyresgästföreningen och en av initiativtagarna till nätverket Rädda Linjalen.

– De som gick med på att deras lägenhet värderades blev sedan, ovetande, medlemmar i bostadsrättsföreningen. Även de som sagt att de inte ville ombilda, säger Olof Fryklöf som också var med och tog initiativ till nätverket.

Efter två köpstämmor på varandra fick flera av hyresgästerna nog och drog igång nätverket Rädda Linjalen. Syftet var att stoppa ombildningen av kvarterets 455 hyresrätter. En blogg startades, det togs fram affischer, informationsmaterial som delades ut i brevlådorna och det gjordes en tidning.

– Många, särskilt äldre tyckte det var jobbigt när det knackades dörr från båda håll, säger Johan Johansson. Så vi tryckte upp märken de kunde sätta upp på dörren där det stod ”Jag har redan bestämt mig”.

Bloggen gjorde att nätverket fick stor uppmärksamhet i media och fungerade även som stöd till hyresgäster i andra drabbade områden. En del nätverksmedlemmar blev även medlemmar i bostadsrättsföreningen för att kunna följa och påverka det som hände.

– Vi valde att ta fram rak och begriplig information som delades upp i olika delar, säger Johan Johansson. Allt material var proffsigt gjort för att signalera att det var seriös information.

Nätverket hade också en viktig regel som innebar att visa respekt för allas åsikter. Det betydde att även måna om att ha en god dialog med bostadsrättsföreningen och de som ville ombilda. Ombildningen stoppades men trots det finns det nu tio år senare en god grannsämja.

– Vi har det lugnt, säger Olof Fryklöf. Men är beredda om det åter drar igång ombildningar i ytterförorterna att det kan bli aktuellt för oss att hjälpa med råd och stöd.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2018.

Olof Fryklöf tar en fika vid köksbordet hemma hos Johan Johansson. Platsen där arbetet med nätverket startade och tog form. Foto: Jenny Thörnberg.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.