Danska folketinget vill gettoklassa bostadsområden

Hyresgästerna i förorten Tingbjerg i norra Köpenhamn är inte överens om allt, men en sak är de ense om: Vi bor inte i ett getto! Det tycker däremot den danska regeringen och statsministern Lars Løkke Rasmussen som med brett stöd i folketinget, motsvarigheten till vår riksdag, har klubbat ”gettopaketet”. – Det här är inget getto! Vi som bor här älskar Tingbjerg, säger en arg och upprörd Pernille Høholt, ordförande för en av de lokala hyresgästföreningarna på Tingbjerg.

Pernille Høholt har bott 33 år på Tingbjerg. Hon är ordförande för en av dePernille Høholt två hyresgästavdelningarna i stadsdelen. Hon är mycket negativ till beslutet i folketinget i början av maj.

– Vi som bor här blir stämplade som undermänniskor! säger Pernille.

Hon har fått många reaktioner från hyresgästerna. En av dem som reagerat är Kasper Hansen Jammeh, 23 år. Han har bott i området sedan han var två år.

– Tingbjerg är naturligtvis inget getto! Här trivs jag och känner
mig trygg.

Pernille sticker inte under stol med att det finns problem i stadsdelen som till exempel bråk mellan grannar, att en del muslimska flickor hålls i strama tyglar, men hon delar inte statsministerns svartmålning.

I området, berättar ordföranden, bor en stor grupp invandrare och flyktingar som är väl fungerande, välutbildade och går till jobbet varje dag. 72 procent av alla vuxna har jobb eller utbildar sig. De flesta skolbarn sköter sig och skolresultaten blir bättre varje år.

– Men allt fokus är på kriminaliteten! Men den, fortsätter Pernille, har minskat med 30 procent på tre år och ligger nu under genomsnittet för Köpenhamn.

Konsekvenserna för stadsdelen av beslutet i folketinget kan bli att hyreslägenheter måste säljas och ombildas till ägarlägenheter.

– Och då har de som bor här i dag ingenstans att flytta. 

I ett bostadsområde som betecknas som ”getto” får det 2030 totalt finnas högst 40 procent allmännyttiga familjelägenheter. Och det gäller områden som varit på gettolistan i fyra år i rad. Det har Tingbjerg. Men konsekvenserna är ännu oklara. I området finns långt gångna planer att komplettera de 2 200 hyreslägenheterna med 1 000 ägarlägenheter och radhus. Om planerna godkänns kommer de nya lägenheterna att vara färdiga inom tre år.

– Och då kan bostadsministern bevilja dispens från kravet på 40 procent, säger Pernille Høholt.

En del tror att 50 % av alla skolbarn röker hasch

Stine Hansen Jammeh, hyresgäst i Tingbjerg, är på olika sätt ideellt aktiv bland kvinnor med invandrarbakgrund.

– Och även de, säger hon, påverkas av allt negativt i media om ”gettot”
Tingbjerg.

Stine har en grupp som tillsammans läser dagstidningar. Här finns kvinnor som på fullt allvar tror att 50 procent av alla skolbarn röker hasch.

– Och så är det naturligtvis inte. En del kvinnor från andra länder, fortsätter Stine, förstår inte heller alltid den demokratiska processen. Jag uppmanar dem att vara förebilder för sina barn och till exempel gå och rösta i lokalvalen i november.

Politikerna leker med elden

Claus Sahl Højte är chef för Lejernes LO i Hovedstaden, Hyresgästföreningen i Köpenhamn, och han reagerade med ilska och bestörtning över folketingets beslut om det så kallade gettopaketet.

– En farlig lek med elden, säger Claus.

Han menar att gettopaketet balanserar på randen av danska värderingar som trygghet i boendet, närdemokrati och likhet inför lagen oberoende av inkomster, etnicitet och utbildning.

– Framtiden kommer att döma om de danska politikerna begår ett historiskt misstag!

Lejernes LO har en rad egna förslag till lösningar: bättre skolor, bättre undervisning i danska, jobbskapande åtgärder, fysiska förändringar som att öppna områdena utåt, men också fler poliser, som är där varje dag och som lär känna invånarna.

– På så sätt kan en hyresgäst vid behov få stöd från polisen, säger Claus Sahl Højte.

Politikerna i folketinget eniga i kamp mot getton

En bred majoritet i folketinget, motsvarigheten till Sveriges riksdag, har ställt sig bakom ”gettopaketet”, eller ”uppgörelse med parallellsamhället”, som det står i beslutet. Förutom de tre borgerliga regeringspartierna har även Socialdemokraterna, Dansk Folkeparti och Socialistisk Folkeparti accepterat regeringens förslag. Flyktingar från icke västliga länder pekas ut, hårda tag utlovas och bråttom är det: ”2030 ska alla getton vara borta. Alla”. Hus ska rivas eller säljas. Hård styrning över vilka som får bo i områdena. Statlig tvångsförvaltning av kommuner och skolor som inte lyckas häva segregationen. Narkotikabrott och brott mot vapenlagen ska straffas dubbelt om de utförs i ”skärpta straffzoner”.

Så kan förtroendevalda i utsatta områden påverka politiker

  • Använd medierna. Berätta en bra historia.
  • Ta varje chans att berätta om ditt område och upplys om att de flesta människorna som bor där sköter sig.
  • Ta direkt kontakt med politiker. Försök få dem att lyssna, ge dem fakta men också berättelser om människor som bor i området.
  • Om ni bor i ett område med ensidig sammansättning av hus och boende: arbeta för ett mer allsidigt område.
  • Försök att sätta er in i invandrarnas situation. Alla våra vanor blir inte automatiskt deras.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2018.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.