D.I.O.R i Luleå låter unga smycka hela stan

STADSPLANERING. I Luleå betyder DIOR inte mode och parfymer. Här betyder DIOR Delaktighet och Inflytande i det Offentliga Rummet (= D.I.O.R). Unga människor får vara med och smycka stan.

– Är de delaktiga förstör de inte heller, säger Anna Timfält.

Hon anställdes av Luleå kommun för fem år sedan för att genomföra projektet D.I.O.R. Unga människor 13–19 år skulle få chansen att skapa utsmyckningar på offentliga platser. Det kunde handla om att måla en ledbuss, göra mönster på stenbeläggningen vid ett utomhusbad eller skapa fina bilder i gångtunnlar. Och resultatet blev lyckat och skadegörelsen minskade.

– Utsmyckningarna som de unga gjort har fått vara i fred, säger Anna Timfält.

En sommar ledde hon unga feriearbetare som målade tunnlar vid en förskola. Utifrån idéer och teckningar som barnen skapat gjorde ungdomarna skisser som de därefter omvandlade till målningar.

Detta innebar hårt jobb från morgon till kväll under tre veckor och – trots en del protester – även när det regnade.

– Jag fick piska dem lite grann! skrattar Anna Timfält. 

Projektet i staden pågick några år men skulle sedan vara en del av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet. Och då hände inte så mycket. Hårt pluggande gymnasieungdomar har inte heller tid att göra så mycket vid sidan av studierna. Anna Timfält hoppas dock på nya pengar så att någon kanske kan jobba med detta på heltid.

– Ja, för då händer säkert betydligt mer, säger hon.

Sören Lejon är ordförande för Hyresgästföreningen i Luleå och ser bara fördelar med projekt som D.I.O.R.

- Genom sådana insatser, säger han, blir det klart och tydligt vem som betalar för skadegörelse. Det är ingen ”annan” utan mamma och
pappa.

Vad är D.I.O.R?

D.I.O.R = Delaktighet och Inflytande i det Offentliga Rummet. Verksamheten drivs av Luleå kommun och syftet är att ungdomar får vara med och påverka det offentliga rummet, det som vanligen vuxna gör. Men kommunen vill att unga ska trivas och stanna i staden. Då är D.I.O.R ett sätt. Genom att ungdomar får vara med minskar också skadegörelsen.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Festlig invigning av gång- och cykeltunnel vid en förskola. Här var också många föräldrar involverade. Foto: Sam Engman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.