Bra samarbete ger kontinuitet i Umeå

Christer Svensson är förtroendevald hyresförhandlare i Umeå sedan snart tio år. Han tycker att jobbet med systematisk hyressättning är viktigt.

– Ja, hyrorna ska vara rättvisa och hyresgästerna ska veta varförde betalar den hyra de gör, säger Christer Svensson.

Arbetet med rättvisa hyror satte igång i slutet av 1990-talet och krävde enormt många arbetstimmar av anställda och förtroendevalda, berättar Charlotte Lundberg Jonsson, anställd som hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

Såväl hon som Christer säger att då sattes gemenskapen och uthålligheten verkligen på prov och detta – om än i mindre utsträckning – gäller än i dag. Christer tycker att hans kunskaper och erfarenheter uppskattas i arbetet. Han tycker att han får vara med och påverka och känner att han är en del av en gemenskap.

Medan de centrala parterna på hyresmarknaden i Umeå har ett avgörande inflytande över hyressättningen, minskade inflytandet i de lokala hyresgästföreningarna. År 2000 sade Bostaden upp såväl boinflytande- som fritidsavtal och många lokala föreningar lades ner. Först nu börjar det bildas nya.

– Det tar tid att bygga upp verksamheten igen, säger Christer.

Charlotte berättar att fastighetsägarna och Hyresgästföreningen hjälps åt på olika sätt. Om någon anställd slutar hjälps de andra parterna åt att fylla kunskapsluckorna. En viktig faktor brukar också vara att ha kul när man arbetar.

– Jodå, det händer att vi har roligt ibland! skrattar Christer.

Vad hände?

Redan i slutet av 1990 var Umeå bland de första i landet att införa systematisk hyressättning, rättvisa hyror. Reportaget finns i Hyresgästen nummer 5 2013.

Hur gick det?

Systemet att bestämma hyror är nu väl etablerat i Umeå och underhålls varje år.

Framgångsfaktor

Bra samarbete. Dels mellan förtroendevalda och anställda inom Hyresgästföreningen. Dels mellan föreningen, de privata fastighetsägarna och allmännyttiga Bostaden.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 2 2018.

Hyresförhandlarna Christer Svensson och Charlotte Lundberg Jonsson samarbetar bra – en viktig framgångsfaktor. Foto: Edelphoto.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.