Bostadsområdet bestäms av barnen

Stadsplanering. Fyra av tio svenskar är barn och unga. De tillhör de grupper som vistas mest utomhus men har minst att säga till om där. Det är vuxna som beslutar om hur bostadsområden och andra offentliga platser utformas. Fast det finns undantag och på de närmaste sidorna får du läsa om dem. Och något är på gång när det gäller ungas inflytande.

Egentligen borde det inte vara något snack – barn och unga har rätt till inflytande, enligt FN:s barnkonvention (se information längs ner). Med konventionen och plan- och bygglagen som utgångspunkt har olika regeringar i Sverige gett Boverket i uppdrag att stärka de ungas rätt att få vara med och påverka. Och runt om i landet finns exempel på att barn och unga får ta plats när det gäller bostadsområden och offentlig miljö: i Luleå låter kommunen unga smycka hela stan, i Nora blev det en helt annan lekplats när barnen fick makten, i Stenungsund avgjorde barnens röster vilket av förslagen till en ny lekplats som skulle genomföras, i Halmstad var det skolelever som tog fram idéerna som piggade upp gångstråket och i Göteborg förändrade femåringar på en förskola den nya stadsplanen.

– Det är klart att barn ska ha något att säga till om, de är ju på förskolan hela dagarna, säger Marita Andersson.

Hon är ordförande för Hyresgästföreningen på Hisingen, där förskolan ligger, och föreningens expedition finns i samma område.

I fallet med femåringarna – se särskild artikel – handlade det om förslag
som direkt berörde dem. Marita Andersson, som själv har ett barnbarn i femårsåldern, förstår att barnen på förskolan faktiskt kan ha en välgrundad uppfattning.

– Barn är mer medvetna i dag jämfört med tidigare. Hon har noterat att pedagogerna på förskolan talar mycket med dem om olika saker i deras vardag. Och man måste starta tidigt så att barn blir vana att påverka. För unga är lika mycket som vuxna en del av samhället så det är klart att de ska
ha inflytande. Först och främst över området där de bor. 

– Och på så sätt kan vi få in dem i föreningslivet, antingen i Hyresgästföreningen eller andra föreningar. När Hyresgästföreningen samarbetar med andra kan vi påverka att barn och unga får mer att säga till om. I det jobbet är det bra att luta sig mot allmänna råd från Boverket – se information nedan.

Ulrika Åkerlund jobbar på Boverket och är en av dem som tagit fram råden. Och som ett bra hjälpmedel har verket tagit fram en checklista inför projekt där barn och unga berörs – se särskild artikel om det.

Utgångspunkten i listan är att vuxna inte får låtsas att de ger barn
inflytande.

– Nej, det har tyvärr hänt för många gånger. Men nu ökar medvetenheten och förhoppningsvis kommer barns inflytande att mer tas på allvar i fortsättningen.

Faktarutor

Utdrag ur FN:s barnkonvention 

Artikel 3:
När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn.

Artikel 12: Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Boverkets råd till dig som jobbar med barn

Den fysiska planeringen är viktig så att barn och unga får en bra utemiljö. Det finns regler om detta i plan- och bygglagen, PBL. Med lagen som utgångspunkt har Boverket och andra myndigheter fått i uppdrag att ta fram rekommendationer till hur barns inflytande ska gå till. Och det kan ske på olika sätt: ytterligheterna är att antingen lyssnar vuxna på barn eller så delar barnen makt och beslutande med vuxna, eller olika steg däremellan.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Runt om i landet finns exempel på att barn och unga får ta plats när det gäller bostadsområden och offentlig miljö. Foto: Anders Andersson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.