Barnen stod för fantasin, de vuxna för säkerheten

BOINFLYTANDE. Det fanns en gammal nedsliten lekplats med några gungor i kvarteret Bofinken i Slite på Gotland.

Flera föräldrar tyckte att det borde göras något åt lekparken. Den lokala hyresgästföreningen hade samråd med Gotlandshem och föreslog en upprustning.

– Det gick ganska lätt att få med Gotlandshem på idén och processen gick snabbt igång. Det berättar Anneli Utas som är ordförande för Hyresgästföreningen i Slite.

Alla boende bjöds in till ett informationsmöte där en arbetsgrupp bildades. Det hölls också en workshop där områdets barn fick rita och berätta hur man ville ha sin lekplats. Gotlandshem tog med sig förslagen, bearbetade dem och återkopplade sedan till arbetsgruppen för godkännande.

Kompisgunga stod allra högst på listan bland barnen. Sedan ville man ha klätterhus, karusell och gungdjur.

– Medan barnen stod för det mer fantasifulla i förslagen så betonade de vuxna framför allt säkerheten. Det blev en bra kombination, säger Anneli.

När lekparken stod klar sommaren 2016 kom mer än 100 hyresgäster, varav hälften barn, för att inviga parken.

Hur fungerar det i dag? Blev det som ni tänkt?

– Det tycker jag. Ett kvitto är att lekplatsen blivit något av en samlingsplats för alla barn i Slite, säger Anneli.

– En lärdom kring boinflytandeprocessen är att det är viktigt att få med fler hyresgäster än bara styrelsen.

Gotlandshem fortsätter med boinflytande vid upprustning av sina lekplatser. I kvartetet Bogen 2 i Gråbo i Visby är det snart byggstart för en aktivitetspark med både en multisportarena och en upprustad lekplats. I detta fall har Gotlandshem beviljats stöd på 750 000 kronor av Boverket för utemiljöprojektet. Stödet motsvarar hälften av den totala investeringen, den andra hälften står Gotlandshem för. Ett villkor för att få det statliga stödet är att det sker en dialog med hyresgästerna kring utformningen av parken.

Även i Bogen 2 har det bildats en arbetsgrupp bland hyresgästerna för utformningen av parken. Enligt planerna blir det invigning av aktivitetsparken i Gråbo senhösten 2018.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2018.

Den nya upprustade lekplatsen som blivit en populär samlingsplats för barnen i Slite. Foto: Nicka Hellenberg.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.