Annorlunda lekplats i Nora när Vilgot fick bestämma

Stadsplanering. När Nora kommun skulle bygga en ny lekplats fanns ett färdigt förslag. Men då fick barn vara med och bestämma – och det blev en helt annan lekplats!

– Jo, för de vuxna förstår inte riktigt vad vi tycker är kul, säger Vilgot, och tar ett varv till på sin sparkcykel.

Ja, barnen ändrade de vuxnas planer, och Nora kommun ville verkligen att brukarna av lekplatsen skulle få inflytande över hur den skulle utformas. Inledningsvis fanns en skiss från kommunen som visade en traditionell lekplats med sandlåda, gungor och klätterställning.

– Barnens lekplats blev annorlunda och mycket mer inriktad på rörelse, säger Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg vid Nora kommun, och en av dem som deltagit i arbetet.

Nu blev det en sparkcykelbana, hinderbana och ett volträcke. Men kan verkligen yngre barn bestämma hur en lekplats ska se ut?

– Absolut. De är de verkliga experterna, svarar Linnea Hedkvist.
-  Men, fortsätter hon, de kan inte alltid klä i ord vad de vill. I stället får de uttrycka sig genom att bygga modeller, rita och leka fram vad de önskar.

Nora kommun tog hjälp av konstnärer från projektet ART KOD (se faktaruta nedan) som är vana att föra en dialog med barn och unga. Vid tre olika workshoppar fick barn och även deras föräldrar och andra vuxna rita och berätta, leka och tycka av hjärtans lust. Lekplatsen stod klar sommaren 2016 och är flitigt använd sedan dess.

– Jättepositivt att barnen fick vara med och bestämma i praktiken, säger Ingegärd Gustavsson, ordförande 2016 men numera före detta ordförande för Hyresgästföreningen i Nora.

Sättet att jobba kommer nu förhoppningsvis att bilda mönster i de fyra samverkande kommunerna Nora, Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Vad är ART KOD?

ART KOD – demokrati, konst och det offentliga rummet – är en verksamhet som drivs av Konstfrämjandet Bergslagen där syftet är att med konsten och estetiska lärprocesser som verktyg involvera barn och unga i arbetet med stadsplanering/stadsbyggnad, offentlig konst och medborgardialoger.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Guppen på rundslingan är bäst! ropar Vilgot när han susar förbi på sin sparkcykel. Denna dag invigs Noras senaste lekplats på Dalsta-Stensnäs. Foto: Malin Flink, Nerikes Allehanda.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.