Hyresgästföreningens remissvar om Arkitekturstaden Malmö

Efter att inbjudna medlemmar fått chansen att lämna synpunkter på tillägget till Malmö stads översiktsplan "Arkitekturstaden Malmö", har nu ett remissvar skickats till Malmö stad.

"Vi står bakom beslutet gällande arkitekturstaden och visionen att förena Malmö stad med hjälp av arkitektoniska verktyg. Oavsett var en bor i staden ska en känna att en bor i en funktionell och vacker miljö. Det är av stor vikt att dessa värden skapas i alla område och underhålls över tid.

Den ambition som finns med de nio teserna är välformulerad och genomgripande, vi hoppas att detta dialogverktyg skall användas för det syfte som avses, att arkitekturen skall bidra positivt till Malmös utveckling och främjandet av människors livsmiljö.

Det finns mycket vilja från kommunen att förändra och förnya hur Malmö ska utvecklas framgent. Vi på Hyresgästföreningen ställer oss bakom dessa ställningstaganden och har stora förväntningar på staden.

Vi kommer medverka inom våra ramar för att Malmö stad utvecklas i den riktning som planen uttrycker."

Vill du veta mer om översiktsplanen eller Hyresgästföreningens remissarbete? Kontakta verksamhetsutvecklare Paola Capdevila på 010-453 21 76 eller paola.capdevila@hyresgastforeningen.se.