Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om nya hyror

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de privata fastighetsägare i Malmö som företräds av Fastighetsägarna Syd är nu klara. Det innebär att Fastighetsägarna Syds strandning av förhandlingarna nu är över.

Sammanlagt berörs de återstående cirka 5500 lägenheterna som inte redan förhandlats direkt mellan hyresvärdarna själva och Hyresgästföreningen. Ramöverenskommelsen innebär att alla hyresgäster, med vissa undantag, kommer att ha fått en höjning på sammanlagt 1,88 procent senast den 1 februari 2018.

Här hittar du pressmeddelandet!

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.