Ny rapport: Hyresgäster betalar 16 645 kronor i vinst till hyresvärd

Analysföretaget Stella Borealis har på uppdrag av Hyresgästföreningen för tionde året i rad analyserat de ekonomiska förutsättningarna hos 15 privata bostadsföretag i södra Skåne. Bolagen äger och förvaltar cirka 30 000 hyreslägenheter i södra Skåne.

Analysen visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. Hyresbostäder är den fastighetstyp som gett allra bäst avkastning till sina investerare.

- Årsvinsten per genomsnittslägenhet är 16 645 kronor – 1387 kronor per månad.
- Stena Fastigheter hade högst årsvinst av de undersökta företagen, 35 504 kronor per år - 2959 kronor per månad.
- Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 20,8 procent.
- Direktavkastningen var 6,4 procent, alltså högre än bankernas inlåningsränta och väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige.


Här hittar du rapporten!
Här kan du läsa pressmeddelandet om rapporten!