Hyresgästerna vann tvist om nya hyror efter renoveringen

Hyresgäster på Herrgården slipper 40-procentig hyreshöjning efter Contentus stora renovering, detta efter beslut i hovrätten. Processen har hållit på sedan 2012 och har nu äntligen fått ett slut.

– Vi är lättade över att hovrätten i stort sett gjort samma bedömning som vi. En höjning på omkring 20 procent är rimlig även om den också kommer att drabba hyresgästerna hårt. Hade Contentus fått höja hyran med 40 procent som de begärt skulle det inneburit en katastrof för många hyresgäster, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Läs Hyresgästföreningens pressmeddelande här!