Boskola för nyanlända

I maj startade Hyresgästföreningens Boskola för nyanlända i Malmö.

Boskolan riktar sig till nyanlända hyresgäster med uppehållstillstånd som har behov av ökad information kring bostadsfrågor. Boskolan innehåller bland annat information om:

  •  Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst
  •  Hur en söker hyreslägenhet
  •  Hyresgästföreningen, hyreslagen och hyresförhandlingar

- Projekt Boskola är en idé framtagen för att ge behovsanpassad information till en målgrupp som inte alla gånger har fått möjlighet att få informationen tillgodosedd. Vi har idag ökade flyktingströmmar och antalet nyanlända ökar. Samhället står i och med detta inför stora utvecklingsmöjligheter som också innebär betydande utmaningar. Många startar upp sitt nya liv i ett samhälle som för många är främmande där nya regelverk och normer råder, med bostadsbrist och trångboddhet till följd. Genom Boskolan erbjuder vi grundläggande och praktisk information kring bostadsfrågor i syfte att stärka tryggheten och integrationen för hyresgästerna, säger Madeleine Bard, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen i Malmö.