Malmömedlemmar bjuds in att tycka till

Den 3 maj bjuder Hyresgästföreningen in alla medlemmar i Malmö till en presentation av ett tillägg om arkitektur till Malmö stads översiktsplan. Efter presentationen har alla inbjudna chansen att diskutera, ställa frågor och ge synpunkter på tillägget.

Hyresgästföreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag, från till exempel kommuner. Genom detta påverkar Hyresgästföreningen bostads- och stadsplaneringen och sprider kunskap och erfarenhet utifrån ett hyresgästperspektiv.

 – Många känner inte till att Hyresgästföreningen är en remissinstans. Vi har rollen att komma med expertutlåtanden i olika sammanhang. Därför vill vi prova det här forumet och bjuda in våra medlemmar för en dialog. Jag hoppas på fler liknande evenemang i framtiden där vi på Hyresgästföreningen gör vår del i att stärka den lokala demokratin, säger Paola Capdevila, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen södra Skåne.

– Jag vill uppmana alla som är intresserade av byggandet i vår stad att komma till träffen den 3 maj och diskutera hur platser, parker och torg kan skapa den socialt hållbara staden som Malmö eftersträvar att vara, avslutar Paola Capdevila. 

Här hittar du mer information om träffen!