Tuffa hyresförhandlingar går mot sitt slut

Inför förhandlingar om 2019 års hyra har fastighetsägarna kommit med de högsta yrkandena på sex år. Det är en av förklaringarna till att hyreshöjningarna också blivit högre än på länge.

– Det har varit oväntat höga yrkanden generellt i hela landet, så också i vår region. Förhandlingsklimatet har präglats av det politiska läget och debatten om marknadshyror, menar Joakim Lund, förhandlingschef i region södra Skåne.

Under förhandlingssäsongen har Hyresgästföreningen förhandlat fram ny hyra för över 100 000 hyreslägenheter i södra Skåne. Den genomsnittliga höjningen i region södra Skåne blev 1,71 procent, vilket är under riksgenomsnittet. Hyresvärdarna begärde i genomsnitt höjningar på över 3 procent. Förhandlingsresultaten blev mellan 0,89 och 2,2 procent.
– Förvaltningskvalitet, BNP och prognoser om stigande räntor har varit uppe för diskussion i årets förhandlingar, säger Joakim Lund. 

Det högsta yrkandet i regionen kom från Trelleborgshem. Där blev resultatet en höjning på 1,6 procent från den 1 januari 2019, samt en höjning på 1,9 procent från den 1 januari 2020.

Vilken skånsk hyresvärd höjer mest, vilken minst? Se listan!


Joakim Lund, förhandlingschef i södra Skåne.

Höga yrkanden i hela landet

I snitt väntas hyreshöjningara i landet bli ungefär 2 % vilket är nästan dubbelt så mycket som hyreshöjningen för 2018. För en tvåa på 65 kvadratmeter betyder det att hyran i år höjs med 108 kr i månaden.

I år har hela förhandlingsomgången präglats av en viss avvaktan. Det har resulterat i att många fastighetsägare höjer hyran vid ett senare datum än den 1 januari, vilket i allmänhet brukar vara det vanliga höjningsdatumet.

Att hyrorna har förhandlats inom ramen för det svenska hyresförhandlingssystemet har inneburit att drygt 100 miljoner kronor har sparats åt hyresgästerna i södra Skåne. I hela landet har 1,4 miljarder sparats genom förhandlingarna.

Färre fleråriga avtal

Ibland träffas överenskommelser om hyreshöjningar för flera år framåt, i en och samma förhandling. Det kan vara bra eftersom det frilägger tid för fastighetsägaren och Hyresgästföreningen att gemensamt arbeta med andra viktiga frågor. I år har det träffats ett 20-tal fleråriga avtal med allmännyttiga bostadsbolag. För två år sedan var det många fler, 44 stycken.

Det som kännetecknar årets hyresförhandling är att många av de stora bostadsbolagen förhandlade fram högre hyror än de mindre bolagen. Det är en trend som har funnits under de senaste åren. Tidigare var det nästan alltid så att de mindre bolagen på orter med lite lägre tillväxt höjde hyrorna mest.

Samtal för att utveckla förhandlingssystemet

Just nu sitter Hyresgästföreningen i trepartssamtal med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) för att utveckla förhandlingssystemet genom att ta fram ett nytt gemensamt förhandlingsunderlag och en oberoende tvistlösning.

Hyresgästföreningen företräder alla hyresgäster i hyresförhandlingarna men som medlem har du extra fördelar. Du kan till exempel lämna synpunkter inför förhandlingarna och vi företräder dig dessutom utan extra kostnad i rättsliga prövningar av dina hyresvillkor. Som aktiv medlem kan du bistå i förhandlingsarbetet eller till och med som förtroendevald vara med och förhandla. Kontakta oss på tel: 0771-443 443 om du är intresserad av att bidra!


Årets hyresförhandlingar präglades av höga yrkanden i hela landet.