Bra utgångsläge inför årets hyresförhandlingar

De första påkallandena för nästa års hyresförhandlingar har redan inkommit. Hittills är yrkandena lägre än på många år, mellan 1,4-1,8 %. Hyresgästföreningens inställning är att förutsättningarna inför årets förhandlingar är goda.


Historiskt låga räntor och gynnsamma förutsättningar för att äga och förvalta hyresfastigheter. Det är Hyresgästföreningens främsta argument inför årets förhandlingar.

– Räntan är fortsatt låg och inflationen har inte ökat mycket de senaste åren varför även hyreshöjningarna ska vara låga, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.
– Tack vare det svenska hyressättningssystemet är avkastningen god samtidigt som hyrorna är skäliga. Hyresförhandlingar utifrån kostnader och bruksvärde gör att marknadens upp- och nedgång slår mindre hårt, menar Joakim Lund.
Hyreshöjningarna för 2016 hamnade i snitt på 0,82 procent i södra Skåne vilket var den lägsta höjningen på nästan ett decennium.
–  Det är bra för hyresgästerna med låga hyreshöjningar men även för Sverige och tillväxten. En procent i hyreshöjning innebär mer än en miljard i minskad köpkraft. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, tillägger Joakim Lund.   
 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.