Ytterligare klara hyresuppgörelser i norra Skåne

  • Helsingborg
  • Örkelljunga

Nu är de nya hyrorna klara även för boende inom Helsingborgshem och Örkelljungabostäder.

Den senaste klara hyresförhandlingen i region norra Skåne är den med Helsingbogshem. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,65 procent från den 1 februari 2019. Bakom uppgörelsen ligger främst ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. Uppgörelsen har gjorts som en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen.

– Med tanke på de fortsatt låga räntorna är detta en rimlig uppgörelse, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningens region norra Skåne.

För den genomsnittlige hyresgästen i Helsingborgshem innebär det en höjning av hyran med cirka 109 kronor per månad. Helsingborgshem äger och förvaltar ungefär 11 800 lägenheter i Helsingborgs kommun.

Uppgörelsen med Örkelljungabostäder landade på en höjning med 1,5 procent i genomsnitt från den 1 januari 2019. 

Tidigare klara förhandlingar