Taxorna varierar kraftigt mellan kommunerna i Halland

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Dyraste kommunen i Halland är Hylte som är hela 27 procent dyrare än Halmstad som är billigast.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna. Hylteborna betalar 2 055 kronor per månad, medan Halmstadborna betalar 1 613 kronor. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.  Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden mellan två grannkommuner kan variera så mycket som upp till 5 304 kronor per år. Vi behöver också jobba mer aktivt i kommunen med bostadspolitiken för att inte taxorna ska fortsätta att höjas på det här sättet år efter år, säger Tomas Stensson, ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte.

     

 

 

Rang län

Rang riket

Kommun

Månadskostnad
i kronor 2015

Månadskostnad i kronor 2016

Procentuell förändring
(KPI 0,3 %)

1

17

Halmstad

    1 558

1 613

4%

2

51

Varberg

    1 663

1 717

3%

3

95

Laholm

    1 736

1 799

4%

4

99

Kungsbacka

    1 752

1 807

3%

5

119

Falkenberg

    1 820

1 842

1%

6

250

Hylte

    1 999

2 055

3%

Hela rapporten finns på nilsholgersson.nu

Illustration: Nils Holgerssongruppen