Strandade hyresförhandlingar för närmare 1000 lägenheter i norra Skåne

  • Eslöv
  • Helsingborg
  • Hässleholm
  • Höganäs
  • Hörby
  • Kristianstad
  • Kävlinge

Hyresförhandlingarna för 952 lägenheter i Norra Skåne har strandat. Fastighetsägarna i de berörda fastigheterna har anlitat Kanslihuset AB som ombud. Strandningen omfattar fastigheter i Eslöv, Hässleholm, Helsingborg, Hörby, Höganäs, Kävlinge och Kristianstad.

- Hyresgästföreningen uppfattar Kanslihusets agerande som aggressivt. Det bryter även mot en lång tradition av att hyror ska sättas i förhandling. Vi undrar också om de fastighetsägare som valt att engagera Kanslihuset som ombud verkligen är medvetna om den oro och olust detta kommer skapa hos deras kunder och hyresgäster, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

 

Läs Hyresgästföreningens pressmeddelande här

 

Hyresgästföreningen har informerat berörda hyresgäster.

Har du frågor som rör den strandade hyresförhandlingen?
Kontakta Evalena Agertoft, 010-459 17 06 eller
Peter Olsén, 010-459 17 38