Strandade förhandlingar för 2000 lägenheter i Landskrona

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region norra Skåne och Kanslihuset - som agerar ombud för fastighetsägarna Heimstaden, HSB, Paulssons Fastigheter och Brinova i Landskrona - har strandat. Fastighetsägarna skickar nu avier med den nya hyran, som är höjd fyra gånger så mycket som för andra fastigheter i Landskrona.

- Vi uppfattar fastighetsägarnas agerande som oseriöst och det bryter mot en lång tradition av att sätta hyror i en förhandling. Vi har inte heller fått några egentliga skäl till varför just dessa fastighetsägare tycker sig behöva få den högsta höjningen i Landskrona. Vi vill uppmana hyresgästerna att inte betala den nya hyran, säger Peter Olsén.

Läs hela Hyresgästföreningens pressmeddelande här.