Film: Stort intresse för Folkparken i Halmstad

Över 50 personer kom när Hyresgästföreningen bjöd in till områdesvandring i Folkparken i Halmstad. Syftet var att ge invånarna en chans att tycka till om platsens framtid.

Som en del i arbetet med stadsplanering ville Hyresgästföreningen fånga upp Halmstadbornas sunpunkter och förslag när det gäller vad som ska hända med Folkparken i Halmstad framöver. De allra flesta tog chansen att fylla i Hyresgästföreningens enkät som sedan kommer att sammanställas och användas om underlag för inlägg i kommande diskussioner. 

En av de som stod för guidning var Tomas Svensson som är ordförande för Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm. 

– Under kvällen har vi bland annat gått runt och tittat på ingången, kulturhuset och förskolan som byggdes här för drygt 20 år sedan. Vi gick även förbi bron till Laxön och vidare på promenadstråket som går runt Nissan upp till Slottsmöllan, som är väldigt ptopulärt. 

En av besökarna var Ulla Bengtsson som dels kom av nostalgiska skäl.

– Jag är född och uppvuxen här i Folkparken eftersom min far var föreståndare här mellan 1933 och 1960. Jag hoppas det får vara kvar som ett friluftsområde.

Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Halland, som är bebyggelseantikvarie och sakkunnig när det gäller kulturvärden, gav också intressant information om Folkparken. 

Kvällen avslutades med korvgrillning.