Taxorna varierar kraftigt mellan kommunerna i Skåne

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Dyraste kommunen i Skåne är Svalöv som är hela 30 procent dyrare än Höganäs, som är billigast.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna. Svalövborna betalar 2 070 kronor per månad, medan Höganäsborna bara betalar 1 587 kronor. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris. Svalöv är tillsammans med Höganäs den kommun i länet där taxorna procentuellt har ökat som mest sedan förra året.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 5 796 kronor per år beroende på vilken kommun i Skåne lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Åsa Thun, ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona, Eslöv (innefattar även Svalöv).

Näst dyraste kommunen i Skåne är Helsingborg.

           

Rang län

Rang riket

Kommun

Månadskostnad
i kronor 2015

Månadskostnad
i kronor 2016

Procentuell förändring
(KPI 0,3 %)

Billigast:

1

14

Höganäs

   1 500

1 587

6%

 

2

20

Helsingborg

   1 569

1 621

3%

 

3

43

Staffanstorp

   1 632

1 697

4%

 

Dyrast:

 

31

237

Eslöv

   1 964

2 031

3%

 

32

245

Östra Göinge

   1 965

2 046

4%

 

33

254

Svalöv

   1 955

2 070

6%

 
               

 Se hela rapporten på nilsholgersson.nu

Illustration: Nils Holgerssongruppen