Stora prisskillnader för vatten och avlopp

Skillnaden i avgifter för vatten och avlopp mellan kommunerna i Halland är stor. Hylteborna betalar mest medan det är billigast i Halmstad. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, där prisskillnaden för vatten och avlopp jämförs mellan kommunerna i landet. Det skiljer 269 kr i månaden för en normalstor lägenhet mellan de två kommunerna.

Prisutvecklingen för vatten och avlopp (VA) varierar rejält mellan landets kommuner. Hylteborna betalar mest i Halland, medan Halmstadborna betalar minst. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner.

– Att det skiljer över 3 000 kronor per år mellan dyraste och billigaste kommunen i Halland är orimligt. Dessutom är detta en verksamhet med monopol och alltså kan konsumenten inte välja en annan och billigare leverantör, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen Region norra Skåne.

Intressanta siffror:

  • Riksgenomsnittpriset för vatten och avlopp hos en vanlig lägenhet (ca 67 kvm) är 354 kr/mån (inkl. moms).
  • I Hylte är priset motsvarande är 468 kr/mån (inkl. moms) och i Halmstad 199 kr/mån (inkl. moms).
  • Snittpriset i länet är 326 kr/mån (inkl. moms).
  • Halmstad kommun har den nionde billigaste VA-taxan i landet.
  • Varberg har den största prisökningen i Halland på 5,0 %.
  • Hylte har haft den dyraste VA-avgiften i länet sedan år 2000.
  • Halmstad har haft den billigaste VA-avgiften i länet sedan Nils Holgerssonrapporterna startade 1996.
  • För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen.

Rang
län

Rang
Riket

Kommuner

2015
kr/kvm

2016
kr/kvm

Förändring 2015/2016

Kostnad
kr/lgh & år

1

9

Halmstad

34,8

35,9

3,2%

2 393

2

57

Varberg

48,2

50,6

5,0%

3 375

3

82

Falkenberg

54,4

54,4

0,0%

3 625

4

136

Laholm

60,9

62,4

2,5%

4 160

5

146

Kungsbacka

62,4

64,8

4,0%

4 322

6

241

Hylte

84,8

84,2

-0,7%

5 614

Om undersökningen:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning samt vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Denna undersökning bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2016.

Rapporten finns i sin helhet på nilsholgersson.nu

Vi som står bakom:
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO. 

Nils Holgerssongruppen