Stora prisskillnader för vatten och avlopp

Skillnaden i avgifter för vatten och avlopp mellan kommunerna i Skåne är stor. Den dyraste kommunen är Svalöv medan Kristianstad är billigast. Osby har haft den kraftigaste prisökningen på 9,2 procent. Detta visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, där prisskillnaden för vatten och avlopp jämförs mellan kommunerna i landet. Det skiljer 259 kr i månaden för en normalstor lägenhet mellan den dyraste och billigaste kommunen.

Prisutvecklingen för vatten och avlopp (VA) varierar rejält mellan landets kommuner. Svalövsborna betalar mest i Skåne, medan Kristianstadborna betalar minst. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner. I Osby har priset ökat mest, tätt följt av Östra Göinge och Båstad.

Det är tredje året i rad som Svalöv har den högsta VA-taxan.

– Det är orättvist att det är så dyrt med vatten och avlopp i Svalöv. Detta slår såklart igenom på hyrorna eftersom taxor och avgifter är en stor del av hyran, säger Åsa Thun, ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona (innefattar även Svalöv).

– Att det skiljer över 3 000 kronor per år mellan dyraste och billigaste kommunen i Skåne är orimligt. Dessutom är detta en verksamhet med monopol och alltså kan konsumenten inte välja en annan och billigare leverantör, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen Region norra Skåne.

Intressanta siffror:

  • Riksgenomsnittpriset för vatten och avlopp hos en vanlig lägenhet (ca 67 kvm) är 354 kr/mån (inkl. moms).
  • I Svalöv är priset motsvarande 472 kr/mån (inkl. moms) och i Kristianstad 213 kr/mån (inkl. moms).
  • Snittpriset i länet är 322 kr/mån (inkl. moms).
  • Osby har den största prisökningen i Skåne på 9,2 %. Näst störst har Östra Göinge och Båstad med 9,0 % vardera.
  • För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen.

 

               

Rang
län

Rang
Riket

Kommuner

2015
kr/kvm

2016
kr/kvm

Förändring 2015/2016

Kostnad
kr/lgh & år

Billigast:

1

 

16

 

Kristianstad

 

38,4

 

38,4

 

0,0%

 

2 558

2

17

Lund

37,1

38,7

4,3%

2 577

3

19

Helsingborg

38,9

38,9

0,0%

2 591

Dyrast:

31

 

213

 

Bjuv

 

70,8

 

75,1

 

6,1%

 

5 006

32

244

Östra Göinge

77,9

84,9

9,0%

5 659

33

245

Svalöv

81,3

84,9

4,4%

5 660

Om undersökningen:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning samt vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Denna undersökning bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2016.
Rapporten finns i sin helhet på nilsholgersson.nu

Vi som står bakom: 
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO.

Nils Holgerssongruppen