Sänkt hyra för flera hyresgäster i Kristianstad

Snart får hyresgäster sänkt hyra på Österäng, Sommarlust och Gamlegården i Kristianstad. En ny hyresuppgörelse har nåtts mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget ABK till följd av införandet av avgiftsbelagd boendeparkering.

Hyresgästerna på de aktuella områdena kommer få sina hyror reducerade med 14,50 kronor per månad i samband med att den avgiftsbelagda boendeparkeringen införs på respektive område.

– Vår grundinställning har hela tiden varit att hyresgästernas hyresvillkor i de aktuella områdena har förändrats och att det bör påverka hyran. I vanliga fall förhandlar vi inte om parkeringar men i det här fallet är vi av uppfattningen att parkeringarna sedan tidigare ingick i hyran, de hade ett värde för hyresgästerna, säger Pontus Svensson, ansvariga förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Totalt rör det sig om 1 886 parkeringar och det är 3 623 hyresgäster som berörs av överenskommelsen.

– Hyressänkningen betyder väldigt mycket för hyresgästkollektivet. Totalt innebär överenskommelsen att hyresgästerna på ett år sparar cirka 630 000 kronor, säger Evelina de la Motte, som också är ansvariga förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.