Ny rapport: Akut bostadsbrist i Skåne

Idag presenterade Hyresgästföreningen en ny rapport som visar bostadsbristens utbredning i Skåne. 29 av 33 skånska kommuner lider av akut bostadsbrist. I samband med rapportsläppet arrangerades en hearing i Malmö för att presentera innehållet för Skånes politiker, fastighetsägare och kommunala tjänstemän.

Regionchef för Hyresgästföreningen norra Skåne, Richard Mortenlind, pratar framför en grupp människor

Foto: Mikael Malmborg.

Bostadsbristens negativa följder är många och påverkar såväl den enskilda individen som hela samhället. Ökad byggtakt och rimliga hyror för nyproducerade lägenheter är några av lösningarna som presenteras.

 Petra Lundh och Anneli Philipsson från Hyresgästföreningen står upp och pratar framför en grupp människor under hearingen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av rapporten:

• Skåne växer för fullt igen. Skånes invånarantal ökar med över 15 000 varje år och den riktiga raketen är Helsingborg som ökat med 2 500 invånare två år i rad.

• Befolkningstillväxten i sydvästra Skåne har de senaste 15 åren varit nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet.

• Förutom att tillgången och byggtakten på nya hyresbostäder är för låg är också prisutvecklingen på nyproduktionen väldigt hög. Många av de som behöver en bostad har inte råd och de som har råd tycker inte det är prisvärt.

• Hyrorna har stigit mer än allt annat och hyran är en tung utgiftspost i många hyresgästers budget. Jämfört med andra boendeformer är boendeutgiften i förhållande till den disponibla inkomsten mycket större för de som bor i hyresrätt jämfört med bostadsrätt och villa.

• Vart fjärde barn i Skåne som bor i hyreshus lever under bidragsnormen, det vill säga under gränsen för att klara livets nödtorft.

• Malmö har lägst medelinkomst av de tre storstäderna. Samtidigt är segregationen enorm. 30 procent eller cirka 20 000 barn i Malmö lever i familjer som har mycket låga inkomster. Det kan jämföras med riksgenomsnittet som är 12 procent.

• I bostadsbristens spår växer antalet människor som tvingas leva med trångboddhet, hemlöshet och misär.

Läs hela rapporten "Bostadsbristens landskap - kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016" här.

Har du frågor om rapporten? Kontakta:

Anneli Philipson, chef för enhet bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region södra Skåne: 0704-71 43 08

Pernilla Berthelot, pressansvarig kommunikatör, Hyresgästföreningen region södra Skåne: 0704-71 43 03

Petra Lundh, enhetschef för bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-630 74 60

Mikael Malmborg, pressansvarig kommunikatör i Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-671 55 81

Foto: Mikael Malmborg

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.