Lägenheterna var inte klara vid inflyttning – får ersättning

Lägenheternas uteplatser var bara jordhögar när de boende flyttade in i de nybyggda lägenheterna. Efter förhandlingar mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen får nu nöjda medlemmar ekonomisk ersättning motsvarande 10% av fyra månaders hyra.

Flyttlåda

Foto: Jens Wetterling

I mars 2017 var det inflyttningsdags i de nybyggda lägenheterna på Maria Park i Helsingborg. Men hyresgästerna möttes av ett lägenhetsområde som fortfarande inte var klart. Parkeringsplatserna var inte asfalterade, lägenheterna hade detaljförändringar i jämförelse med ritningarna och det saknades iordningställda uteplatser till lägenheterna.

Hyresgästerna försökte få information från fastighetsägaren om när de kunde förvänta sig att framför allt uteplatserna skulle vara i ordning, men fick inget besked. Efter två månader kontaktar några medlemmar Hyresgästföreningen istället. De vill ha hjälp med att få ekonomisk ersättning för uteplatserna de inte kan använda eftersom de i princip bara är jordhögar.

- Jag var i kontakt med fastighetsägaren och förklarade att hyresgästerna krävde ersättning för de obrukbara uteplatserna. Det är fastighetsägarens ansvar att ligga på byggfirman för att få klargörande information och för att säkerställa att allt blir klart i tid, berättar Carina Klang som är ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Först i början av juli var jordhögarna borta och uteplatserna iordningställda. Hyresgästerna hade därmed förlorat fyra månaders möjlighet att använda sina uteplatser. Efter förhandlingar mellan fastighetsägaren och de boende som Hyresgästföreningen representerade stod det klart att medlemmarna får ersättning motsvararande 10% av fyra månaders hyra.

- Våra medlemmar är nöjda med den slutgiltiga överenskommelsen och jag är glad att vi kunde hjälpa till med förhandlingen, avslutar Carina Klang.