Hyreshus i Oskarström får ett rejält lyft

I höstas gjorde Hyresgästföreningen en omfattande besiktning av ett antal hyreshus i Oskarström i Halmstad kommun. Detta efter att det inkommit en hel del synpunkter från hyresgästerna. En rad brister kunde konstateras i fastigheterna vid besöket och efter dialog med hyresvärden kommer nu mycket att åtgärdas.

Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. Foto: Mikael Malmborg/Anna Karlberg

Förtroendevalda och medarbetare på olika enheter hos Hyresgästföreningen region norra Skåne besökte fastigheterna i oktober förra året, då de tittade närmare på sex olika lägenheter. De kunde direkt konstateras att många av fönsterna var i väldigt dåligt skick och i några av lägenheterna var det så pass dragigt och kallt att kondens och svartmögel hittades.

– Många ytterdörrar var också slitna och det fanns skador i badrum i form av vattenläcka, ihåliga kakelplattor och sprickor i badkar. Dessutom var tapeter skadade och slitna i vissa lägenheter, säger Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne och som ansvarade för inventeringen.

Även i utemiljön och i de gemensamma utrymmena fanns en hel del brister. Svartmögel påträffades i tvättstugan och utomhus saknades det asfalt på vissa ställen. Det saknades även sittplatser, något som många av de boende lyft som ett önskemål.

Alla fel och brister har sammanställts av Hyresgästföreningen och överlämnats till fastighetsägaren, som nu har meddelat att åtgärda många av bristerna. Hyresvärden har beställt fyra nya bänkar och ett bord som ska placeras i området. Det kommer även att installeras en grillplats och nya buskar och träd kommer planteras.

– Vi har också fått besked två av fastigheterna ska få nytt tak, vilket är planerat till 2020. När det gäller skicket på fönstren har hyresvärden varit medveten om detta och dessa ska bytas under 2019. Det svartmögel vi påträffade i tvättstugan ska nu också vara borta och hyresvärden har meddelat att deras fastighetsskötare kommer att vara uppmärksam på detta i veckovisa kontroller framöver.

– Vi i Hyresgästföreningen är väldigt nöjda med resultatet. Vi har fått till en bra dialog med fastighetsägaren och sett till att skapa en trivsammare miljö för alla hyresgästerna både invändigt och utvändigt, säger Anna Karlberg.