Hyresgästföreningens rapport: Höga hyror i Halmstad drabbar ensamstående hyresgäster värst

Nu i hyresförhandlingstider har Hyresgästföreningen tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i Halmstad. Resultatet visar att det ekonomiska avståndet mellan de som hyr sitt boende och de som äger har mer än fördubblats sedan 2004. Speciellt hårt drabbar höga hyror ensamhushåll, personer som inte har någon att dela kostnaderna för hyra och andra utgifter med. I Halmstad är 61 procent av alla hushåll ensamhushåll.

– Hyresgäster betalar mer än andra för sitt boende och det är ingen naturlag att hyrorna ska höjas varje år. En ansvarsfull fastighetsägare vet det och tar ansvar för både sina hyresgäster och för hyresutvecklingen, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Sammanfattning av innehållet i rapporten:

  • Hyresgäster tjänar i genomsnitt mindre och har haft sämre inkomstutveckling än de som äger sina bostäder. Hyresgäster lägger också större andel av sin disponibla inkomst på boendekostnaden. För ensamstående kvinnliga pensionärer tar hyran mer än 40 procent av hushållskassan.
  • Hyrorna har stigit mer än dubbelt så mycket som andra priser i samhället (KPI).
  • För en bostad med fyra rum och kök skiljer det nästan 3 000 kronor i månaden i boendekostnad mellan villa och hyresrätt.
  • I Halmstad kommun är 61 procent av hushållen i hyreshus ensamstående, det vill säga ensamma om kostnaderna för hyra, möbler, försäkringar och andra utgifter.
  • Hyresgäster är skattemässigt missgynnade. Statens subventioner till hyresboendet har fasats ut. Samtidigt har villaägare fått skattelättnader bland annat genom lägre fastighetsavgift och möjlighet till rot-avdrag.

Läs hela rapporten här!

61 procent av hushållen i hyresrätt i Halmstad har bara en försörjare. Även i bostadsrätter bor många ensamhushåll, men i villorna gäller det mindre än en fjärdedel av hushållen.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.