Fler klara hyresförhandlingar i norra Skåne

  • Hörby
  • Kristianstad
  • Kävlinge
  • Landskrona

Ytterligare uppgörelser har gjorts mellan Hyresgästföreningen och kommunala bostadsbolag i norra Skåne gällande hyresnivåerna för 2019.

Den senaste klara uppgörelsen i region norra Skåne är mellan Hyresgästföreningen och Kristianstads kommunala bostadsbolag ABK, där hyrorna höjs med 1,55 procent från den 1 januari 2019. Förhandlingen rör 9 000 lägenheter. 

– ABK är ett bolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Nya klara förhandlingar

Tidigare klara förhandlingar