Debattartikel: Normalisera inte studenternas bostadsbrist

"Studenterna drabbas hårt av den allvarliga bostadsbristen även i Halmstad". Det skriver ordförande i Halmstad Studentkår, Marielle Bock, tillsammans med ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm, Tomas Svensson, i en debattartikel som publicerades i Hallandsposten den 25 februari.


Foto: Dan Bergmark/Mikael Malmborg

 

Den nya terminen har inletts på landets högskolor och universitet. Nytt år, nya kurser och nya möjligheter. För de som har hittat någonstans att bo, det vill säga.  

Enligt Sveriges Förenade Studentkårer är det inte ovanligt att studenter hoppar av eller avstår från att ens ansöka till utbildningar på orter där de inte hittar bostad. Ännu fler får acceptera osäkra boendevillkor, ockerhyror eller förlita sig på välvilliga kompisar några veckor i taget. Studenterna drabbas hårt av den allvarliga bostadsbristen även i Halmstad.

Studentlägenheterna är för få och att hitta en bostad hos en privat hyresvärd eller hos allmännyttan är inte heller lätt, eftersom köerna oftast är ännu längre där och många tillämpar inkomstkrav, vanligtvis tre gånger hyran. Sveriges förenade studentkårer räknar en rimlig hyra som 35 procent av studiestödet, vilket motsvarar ungefär 3 500 kronor. Men för den student som får tag på en nybyggd enrummare med kök kommer hyran snarare att landa på 6 000 kronor i månaden enligt SCB:s statistik, ungefär 60 procent av studiestödet. En genomsnittlig hyra i ett äldre hus, landar på lite över 4 000 kronor i månaden.

I en undersökning från Novus, utförd på uppdrag av Hyresgästföreningen i december 2018, uppger 70 procent av studenterna att de är oroliga för hur de skulle hitta ett nytt boende om de vore tvungna att flytta. 64 procent av de svarande studenterna anser dessutom att hyrorna i nybyggda lägenheter är för dyra.

Så finns det några ljuspunkter i undersökningen? Ja, för 82 procent tror ändå att politikerna har förmågan att lösa problemen på bostadsmarknaden. Vi föreslår följande åtgärder för att öka antalet studentbostäder till rimliga hyror: 

  • Bostadsgaranti. Kommunerna behöver ta större ansvar tillsammans med staten och satsa på bostäder för studenter.  
  • Kommunen måste prioritera studentlägenheter och sluta se studenter som en homogen grupp. Ungdomslägenheter är inte en lösning på problemet. 
  • Låt privata aktörer komma till tals, och prioritera bostäder högre än andra nybyggen. 
  • Hyran är studenters största utgift. Trots det väljer 9 av 10 studenter att inte söka bostadsbidrag. Modernisera bostadsbidraget. Se över villkor, gör det mer förutsägbart och se över återbetalningsskyldigheten. 

Bostadsbristen för studenter får inte normaliseras och avfärdas. Den hindrar både den personliga utvecklingen såväl som utvecklingen hos växande orter där en god studentmiljö kan bidra till innovation, attraktivitet och trivsel. En bostad ger trygghet, studiero och en startplats i livet. Därför är det viktigt att alla politiska partier tar sitt ansvar för att skapa förutsättningar där fokus är att få fram fler lägenheter till rimliga hyror. 

Marielle Bock, ordförande i Halmstad Studentkår
Tomas Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm