De första hyresuppgörelserna i norra Skåne är klara

  • Båstad
  • Hässleholm
  • Östra Göinge

Hyresförhandlingarna är nu i full gång över hela landet och i norra Skåne har hittills tre uppgörelser nåtts. Det är med de tre kommunala bostadsbolagen Hässlehem, Båstadhem och Göingehem som Hyresgästföreningen slutit avtal om hyrorna för 2019 och nivån ligger mellan 1,17 och 1,5 procents höjning i genomsnitt.

Inför årets förhandlingsomgång gick SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsbolag) och Fastighetsägarna ut med ett gemensamt yrkande om att hyran bör höjas med 3-4 procent 2019. Detta menar Hyresgästföreningen är ett orimligt krav, då räntan är låg och hyresvärdarnas vinster fortsätter öka.

Den senaste uppgörelsen som nåddes var mellan Hyresgästföreningen och Göinghem, där parterna kom överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 1,17 procent från och med januari 2019. 

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på. Höjningen har sin grund i generella kostnadsökningar inom fastighetsbranschen, säger Pontus Svensson, som är förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Klara hyresförhandlingar i norra Skåne