Dags att nominera till regionstyrelsen och förbundsstämman – och att lämna in motioner

Lördagen den 27 april är det dags för Hyresgästföreningen region norra Skånes fullmäktigemöte i Ängelholm. Då är det val av regionordförande och av ledamöter i regionstyrelsen. Vid detta tillfälle ska även ombud till förbundsstämman väljas. Redan nu kan du nominera kandidater och inför fullmäktige kan du även lämna in motioner!

Nominera för uppdrag i regionstyrelsen 

Regionstyrelsen är mellan fullmäktigemötena regionens högsta beslutande organ och den har en viktig roll i den stora utmaningen att visa mod och förmåga att tänka nytt! Arbetet i regionstyrelsen innebär bland annat att man arbetar efter de mål och inriktningar som har beslutats på fullmäktige och på stämman. Regionstyrelsen har även tillsyn över hyresgästföreningarnas, de lokala hyresgästföreningarnas och husombudens verksamhet och den fattar beslut om till exempel regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi, organisationsutbyggnad och föreningsövergripande frågor.

Så här nominerar du: 

  • Nomineringen ska vara skriftlig.
  • Ange namn på den som nomineras.
  • Bifoga ett personligt brev och en meritförteckning med namn, adress, telefonnummer, erfarenheter och eventuella referenser. Informera tydligt om vilket uppdrag som nomineringen avser.
  • Motivera vad du eller den person som du nominerar har att tillföra till Hyresgästföreningens regionstyrelse.
  • Den person som är nominerad ska vara tillfrågad och villig att ställa upp för att nomineringen ska vara giltig. 

Nomineringarna skickas till: Thomas Stjernström, Lägervägen 29 A, 254 56 Helsingborg, thomas.stjernstrom@saint-gobain.com
Senast den 27 februari ska vi ha din nominering tillhanda!

Nominera ombud till förbundsstämman 2020

Förbundsstämman äger rum i region AROS-Gävle i juni 2020 och redan nu är det dags att nominera representanter från region norra Skåne. Förbundstämman är Hyresgästföreningens hösta beslutande organ och den fattar beslut och tar ställning till nya stadgefrågor och verksamhetsinriktning. Att vara stämmoombud innebär att man ska kunna delta vid utbildningstillfällen som anordnas före stämman. Det ställer också krav på att man arbetar efter de gemensamma målen som Agenda 2022 eftersträvar.

Så här nominerar du: 

Du kan nominera dig själv eller någon annan som du anser lämplig för uppdraget. Bifoga ett CV och lite information om dig själv, eller den du nominerar.
Nomineringarna skickas till: Thomas Stjernström, Lägervägen 29 A, 254 56 Helsingborg, thomas.stjernstrom@saint-gobain.com
Senast den 27 februari ska vi ha din nominering tillhanda!

Lämna in motioner

Inför fullmäktige kan den som vill lämna in motioner. 

Gör så här: 

Skicka din motion till: Hyresgästföreningen region norra Skåne, Box 2139, 250 02 Helsingborg eller via e-post till norraskane@hyresgastforeningen.se
Senast den 27 mars ska dessa vara regionkontoret tillhanda.

 

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.