2019 blir vi fler aktiva medlemmar!

2019 vill Hyresgästföreningen region norra Skåne bli ännu bättre på att ta tillvara dina intressen som medlem och bli en starkare samhällsaktör. Därför vill vi också engagerar fler aktiva medlemmar.

2018 arbetade vi framgångsrikt med kampanjen mot marknadshyror som visade på vad konsekvenserna skulle blivit om marknadshyror hade införts. Den fick stort genomslag och Hyresgästföreningen region norra Skåne vill arbeta mer på detta sätt. Avgörande är vi blir fler aktiva medlemmar! Några av satsningarna framöver är arbete med stadsbyggnads- och samhällsplaneringsfrågor. Hyresgästföreningen ska bli bättre på att kunna stödja dig som medlem när du behöver hjälp med dessa frågor.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig? Kontakta:

  • Carolina Nilestam, verksamhetsutvecklare: 010-459 17 48, carolina.nilestam@hyresgastforeningen.se, eller
  • Linus Fast, bostadspolitisk utvecklare: 010-459 17 16, linus.fast@hyresgastforeningen.se

Ny medlemsavgift

Den 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften från 82 till 85 kronor i region norra Skåne. Det är ett led i att anpassa regionen till att hela landet ska ha 85 kronor i medlemsavgift från och med den 1 januari 2020. Det fattade Hyresgästföreningen beslut om på årets förbundsstämma. Anledningen till att höjningen sker redan 2019 är att regionen behöver kunna finansiera de satsningar som ska göras under kommande år.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.