Vi vill bevara den svenska modellen

I Sverige bor cirka tre miljoner människor i hyresrätt, det är för dem och för framtidens hyresgäster vi arbetar bostadspolitiskt. Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, berättar hur han och övriga förtroendevalda arbetar med bostadspolitik inför valet.

Björn Johansson

Hyresgästföreningen är en remissinstans, vi påverkar beslutsfattare och bildar opinion för hyresgästernas rättigheter och boendekvalitet. En av våra hjärtefrågor är att hyresrätten ska behandlas likvärdigt med villa och bostadsrätt i lagar och regelsystem, exempelvis i skattefrågor.

Hur har Hyresgästföreningen lokalt och regionalt förberett sig inför valet?
– För att förbereda oss inför kommande val i höst inledde vi året med utbildningar i bostadspolitik och medieträning för oss förtroendevalda. Flera förtroendevalda har därefter skrivit insändare i lokala medier.

Hur jobbar ni lokalt inför valet med bostadspolitiken?
–Flera föreningar i länet har flera aktiviteter planerade. Bland annat har de haft medlemsluncher med tema bostadspolitik. Genom att träffa Hyresgästföreningens medlemmar har vi fått höra vilka frågor som de vill driva.

Vilka är de viktigaste frågorna att driva för Hyresgästföreningen?
–Att vi vill bevara den svenska modellen. Vi tror nämligen inte på ett system där hyresvärden själv sätter hyran, säger Björn Johansson.

Vad har ni för andra evenemang på gång? 
–Vi har nu en hektisk tid framför oss. Vi har redan haft en hel del möten med politiker, och fler möten är inplanerade. Politikermöten har vi inte bara under valåret. Vi arbetar alltid med bostadspolitiken, säger han.

Tror du verkligen att man kan påverka politikerna?
–Det tror jag absolut. Vi har en halv miljon medlemmar. Den styrkan kan man inte ignorera som politiker oavsett parti, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen, region Sydost.

.