Ventilationsproblem vanligt på sommaren

Varje sommar får Hyresgästföreningen samtal från hyresgäster som har problem med ventilationen. Det handlar ofta om att det blir för varmt inne. I Blekinge fick en hyresgäst hjälp med sin dåliga inomhusluft.

kvinna sittande vid bordsfläkt

Foto: Alexandra de León

– Som hyresgäst är det viktigt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Jag upplever att många inte alls vet hur de ska göra och därför står ut med problemet längre än de ska behöva, säger Hyresgästföreningens ärendehandläggare Josefin Andersson.

Det är hyresvärdens ansvar att se till att ventilationen i en lägenhet är bra. Alla hyresvärdar måste med jämna mellanrum kontrollera ventilationen i sina hus, genom så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Hur ofta kontrollerna ska göras beror på vilken typ av ventilation det är. Kontrollerna ska göras av oberoende företag och resultaten skickas in till kommunen, som är tillsynsmyndighet. Många hyresvärdar sätter upp information i trapphusen när ventilationskontrollen är utförd.

Som hyresgäst kan man kräva att hyresvärden kontrollerar ventilationen i huset och åtgärdar eventuella brister. Om man vet att hyresvärden inte har gjort någon kontroll kan man kontakta kommunen. Kommunen kan i sin tur ställa krav på hyresvärden som riskerar vite om kontroll inte utförs.

– Jag hjälpte nyligen en hyresgäst som upplevde att inomhusmiljön var dålig, med bland annat bristfällig ventilation. Hans lägenhet blev väldigt varm och det luktade instängt. En oberoende ventilationsfirma och kommunens miljökontor gjorde en besiktning och kunde konstatera att ventilationen behövde åtgärdas och att det behövdes fler ventiler. Nu har hyresvärden fixat problemet och miljön i lägenheten är bra igen, säger Josefin Andersson.