Uppgörelse med Ljungbybostäder

Hyresförhandlingarna med Ljungbybostäder AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2017 med 0,5 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Ljungbybostäder AB höja din hyra med 1,36 procent. De motiverade sitt krav med bland annat ökade kostnader. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

Även förhandlingen om 2018 är klar

Parterna kom överens om två års uppgörelse och förhandlade färdigt även för år 2018. Detta innebär att hyran höjs den 1 januari 2018 med 0,6 procent.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,5 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,005 = nya hyran kronor från den 1 april. För lägenhet med hyra av 5000 kronor i månaden blir detta en höjning med 25 kronor.