Tvist på väg att lösas

Efter att en hyresvärd i Kronobergs län nu åtgärdat alla utom två brister på den elva punkter långa lista Hyresgästföreningen tagit upp, ser det ut som att ärendet blir löst innan det hinner tas upp i Hyresnämnden.

Redan i början på året kontaktade hyresgästen Hyresgästföreningen eftersom hyresvärden inte vill åtgärda ett antal brister i lägenheten. Hyresgästföreningen gjorde en besiktning av lägenheten och kontaktade sedan hyresvärden för att ta upp elva olika brister som fanns i lägenheten, till exempel trasiga dörrhandtag och en dåligt fungerande köksfläkt.

Hyresvärden lovade att åtgärda bristerna och man gjorde även en gemensam besiktning av lägenheten. Trots löftena och flera påstötningar från Hyresgästföreningen, blev bristerna dock inte åtgärdade. Efter att flera månader passerat utan något resultat vände sig hyresgästen och Hyresgästföreningen därför till Hyresnämnden och lämnade in ett åtgärdsföreläggande.

Nu verkar det dock som att ärendet inte behöver gå så längt ändå, hyresvärden har nu nämligen åtgärdat alla utom två av de elva punkterna som tagits upp.

Victor Herrera, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, som hjälpt hyresgästen ser Hyresnämnden som en sista utväg i det fall man inte själv kan komma överens med sin hyresvärd om åtgärder.

- Självklart är det enklast om parterna själva kan nå fram till en lösning. Är detta inte möjligt kan man som hyresgäst vända sig till Hyresnämnden och be dem fatta beslut om åtgärder och som medlem hos Hyresgästföreningen kan man få hjälp med detta, säger Victor.

- Skulle samtliga åtgärder vara färdiga före det att Hyresnämnden fattat sitt beslut finns det så klart inga punkter kvar att ta upp varför vi i sådana fall kommer att återkalla ansökan, fortsätter Victor.