Tvåårsavtal med Högsby Bostads AB

Hyresförhandlingarna med Högsby Bostads AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2017 med 1,0 procent samt den 1 april 2018 med 0,6 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Högsby Bostads AB höja din hyra med 1,5 procent för ett år. De motiverade sitt krav med, i första hand, ökade underhållskostnader och taxekostnader.

Hyresgästföreningen godtog inte Högsby Bostads ABs krav eftersom vi ansåg att en sådan hyreshöjning som man yrkat kan påverka den ekonomiska situationen markant för vissa av de boende. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 1,0 procent som en rimlig hyreshöjning eftersom det än dock står klart att Högsby Bostads AB står inför ett antal ekonomiska utmaningar. Efter förhandling kunde vi dessutom enas om en tvåårsuppgörelse vilket innebär att hyreshöjningen för nästa år också är klar. Vi kunde enas om en hyreshöjning på 0,6 procent inför nästa år som alltså höjs från och med den 1 april 2018.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 1,0 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,01 från den 1 april 2017 samt den nya hyran x 1,006 från den 1 april 2018.