Tillsammans kan vi påverka

–Jag hoppas jag kan vara med om att skapa ett bättre boende och skapa roliga aktiviteter tillsammans md förtroendevalda i Hyresgästföreningen och hyresgäster, säger Johanna Fransson, nyanställd verksamhetsutvecklare med många visioner och idéer.

Johanna Fransson verksamhetsutvecklare

Foto: Alexandra de Leon

Johanna Fransson är sprudlande entusiastisk över sitt jobb som verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.
–Det är viktigt att hyresgästerna har roligt. Jag hoppas att vi ska bli ännu fler som engagerar oss i föreningen, säger Johanna Fransson.

Vad innebär arbetet som verksamhetsutvecklare?
–Arbetet är väldigt brett och omväxlande. Min uppgift är bland annat att vara en länk mellan hyresgästerna och bostadsbolaget, säger hon.

Johanns Fransson jobbar just nu på bred front att få till fler samarbeten med bostadsbolag, så kallade boinflytandeavtal.

–Med ett sådant avtal kan hyresgästerna få ett större inflytande och lättare påverka sitt boende.

Hur då? Har du något exempel?
Ett exempel är sopsortering. Om det är många i samma bostadsområde som sorterar fel kan det bli en hög kostnad för bostadsbolaget. På sikt kan det innebära en risk att hyresvärden måste höja hyran. Då kan vi istället tillsammans diskutera hur vi gemensamt ska informera och lära hyresgästerna hur källsorteringen av sopor ska gå till.

Johanna Fransson bubbla av idéer. Hon vill att ungdomar ska engagera sig i boendefrågor innan de skaffar sin första lägenhet.

–Då kan de tidigt påverka hur de vill och påverka sitt framtida boende tillsammans i Hyresgästföreningen, säger Johanna Fransson.