Till mig kan grannar smidigt komma med synpunkter

–Vi vill att alla hyresgäster ska kunna påverka så mycket som möjligt i förhandlingarna om hyran. Den kunskap som våra förtroendevalda och medlemmar har är unik. Vårt förhandlingsarbete är beroende av att det finns engagerade medlemmar och hyresgäster, säger Anita Andersson Landegren, tillsynsansvarig för regionens förhandlingar, Hyresgästföreningen region Sydost.

Anita Landegren

Foto: Sara Anderberg

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster där det finns en förhandlingsordning. För att kunna klara uppdraget krävs kunskap om hur det är att bo i de olika bostadsområdena.

 Vem förhandlar om hyran?
–Som medlem kan du bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar berättar Anita Andersson Landegren.

Hur sätts hyran?
–Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service, förklarar Anita Andersson Landegren.

Vad är fördelen med att Hyresgästföreningen förtroendevalda förhandlar om hyran?
–Det är de förtroendevalda som är experter. De är valda att företräda hyresgästerna i det område de bor och har kunskapen om sitt bostadsområde, säger hon.

När förhandlingen är klar. Hur når ni då ut med informationen?
Först och främst får hyresgästerna i området information om hyresförhandlingen. Ibland skickar vi också ut pressmeddelande, säger Anita Andersson Landegren.

Hans Jonsson, Nybro

Foto: Mia Karlsvärd

Hans Jonsson som är förtroendevald i Kalmar län är med och förhandlar hyrorna i Nybro.

Vad är styrkan att du som medlem och förtroendevald deltar i förhandlingen av hyran?
–Erfarenheten. Att jag varit med länge vid förhandlingar. Också att jag bor i området. En annan styrka är att jag är vald av medlemmarna att representera dem. Tack vare att jag bor i området kan grannar smidigt komma med synpunkter, och jag kan också samla in information som kan vara värdefull vid förhandlingen, säger Hans Jonsson, förtroendevald i Hyresgästföreningen Nybro.