Taxorna höjs på Gotland

Boende på Gotland får i år betala 1 460 kronor mer per år jämfört med förra året, för vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme. Det är stora skillnader mellan kommunerna i landet. I den billigaste kommunen, Luleå, betalar man varje år över 8 000 kronor mindre än på Gotland. Som hyresgäst är det svårt att påverka avgifter för taxor, trots att det är kostnader som påverkar hyran.

Nils Holgerssons slutrapport visar att kostnaderna för vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme i landets kommuner, fortsätter att stiga. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, även mellan grannkommuner. Generellt är kostnaderna högre i kommuner med färre innevånare, än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det där är färre som ska vara med och betala för underhåll av ledningarna. Även andra aspekter, som geografiskt läge påverkar priserna.

Kostnaderna räknas för en typlägenhet på 67 kvadratmeter. En hyresgäst som bor i en sådan lägenhet på Gotland får betala 2 215 kronor i månaden. I den billigaste kommunen i landet, Luleå, skulle samme hyresgäst få betala 700 kronor mindre varje månad eller över 8 000 kronor mindre per år.

Kostnaderna på Gotland är även något högre än genomsnittet för riket, med 122 kronor per månad eller strax under 1 500 kronor per år.

– Det är absurt stora prisskillnader mellan kommunerna, 8 000 kronor är mycket pengar för de flesta. Om man är flexibel när man ska flytta finns det stora pengar att spara, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssongruppens undersökningar "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Hela undersökningen finns på www.nilsholgersson.nu