Stor befolkningsökning kräver mer byggande

I dagarna släppte Statistiska Centralbyrån färska siffror på den förväntade befolk-ningsökningen i Sverige. Enligt SCB kommer befolkningen att öka med cirka 1,5 procent per år de närmaste åren. Det är historiskt sett mycket och har bara förekommit några enstaka år under 1800-talet. Enligt beräkningarna kommer det att bo 739 000 fler i Sverige år 2020 än det gör idag.

Nybyggda hus

Foto: Alexandra Lind

Under åren 2021–2025 förväntas en fortsatt stor folkökning, i nivå med åren 2011–2015. En så snabb ökning gör att befolkningen kommer att passera tio miljoner år 2017 och elva miljoner sju år senare. En folkökning på en miljon har aldrig tidigare skett så fort i Sverige enligt SCB.  

– Det är glädjande att vår befolkning ökar, men var ska alla bo? Redan i dag är det stor bostadsbrist. Våra politiker måste ta sitt ansvar och få igång byggandet och avsätta de resurser som krävs. För att hålla jämna steg med befolkningsökningen måste det byggas minst 700 000 bostäder de närmaste tio åren. Det är nästan dubbelt så hög byggtakt som i dag. Ska vi få ytterligare fart på byggandet så krävs att kommunerna tar sitt ansvar och ser till att man har en gynnsam markpolitik och tillräckliga resurser till planarbetet så man kan få ner handläggningstiderna. Staten måste också göra sitt så att det finns goda lånemöjligheter, någorlunda skattevillkor och ett inte alltför snårigt regelverk som ger tidskrävande byråkrati, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost. 

 I dag är det bostadsbrist i 250 av våra 290 kommuner. Detta visar en sammanställning som SVT nyligen har gjort. I Boverkets bostadsmarknadsenkät, för knappt ett år sedan, visade det sig att 183 av landets 290 kommuner hade bostadsbrist. Bostadsbristen blir allt allvarligare och är mycket kännbar i våra kommuner.

 – Bostadsbristen måste tas på allvar. Speciellt då man nu också ser att befolkningen ökar med rekordfart, säger Björn Johansson.

 För mer information kontakta:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070-27 53 072.

 Relaterade länkar:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/402291/

 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor

 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten-i-korthet/