Roligt om det blir fler yngre

– Tänk om de som är yngre visste hur roligt vi har det, och de möjligheter som finns att påverka samhället och sitt boende tillsammans i Hyresgästföreningen, säger Elwe Andersson 85 år, förtroendevald i Karlshamn.

Förtroendevalda i Karlshamn

Foto: Mia Karlsvärd

Fyra av tio hyresgäster är under 40 år. Bland många förtroendevalda är åldern betydligt högre. I Karlshamn önskar man, och vill välkomna fler unga att engagera sig i Hyresgästföreningen och boendefrågor.

– Det är jättesvårt att få yngre människor att engagera sig, säger Elwe Andersson.
Kenneth Wilander 73 år, ledamot i föreningsstyrelsen också i Karlshamn håller med.

Hur ska man få fler unga att engagera sig tror du?
– Framförallt behöver vi få ut hur roligt vi har det, och att det finns olika delar att engagera sig för i Hyresgästföreningen, tror Åsa Andersson ledamot i regionstyrelsen. Hon säger också att vi först och främst behöver ha en talesperson för de yngre, och aktiviteter som passar unga.

– Hyrorna skulle skjuta i höjden om inte Hyresgästföreningen fanns, säger Kenneth Wilander. Mer information om vad Hyresgästföreningen är, och värdet av att vara medlem tror han också är viktigt.

– Många vet nog inte vad Hyresgästföreningen åstadkommit. Vi borde nog berätta mer om historien. Hur det var förr innan Hyresgästföreningen fanns, säger Elwe Andersson.

– Viktigt är att de unga får veta att Hyresgästföreningen förhandlar om hyran för att hålla dessa nere. De kanske inte heller känner till de förmåner man har som medlem, och den hjälp man kan få om man råkar illa ut som hyresgäst. Visste de allt detta skulle de nog engagera sig mer, säger Kenneth Wilander.

– Det är viktigt att vi har en blandning av förtroendevalda. Precis så som det ser ut i samhället, tror Kenneth Wilander.

Kanske är du själv är intresserad av att påverka i bostadsfrågor? Eller känner du någon som du tror skulle vilja engagera sig? Klicka på länken så får du veta mer om Hyresgästföreningen.

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/