Politiker får inte glömma bort oss hyresgäster

Bostadspolitik är en het fråga inför valet och Hyresgästföreningen jobbar för fullt för att försöka påverka politikerna och för att försöka få fler hyresgäster att göra sina röster hörda inför valet.

– Vår uppgift är att dels att se till att politikerna inte glömmer bort hyresgästerna, dels lyfta de frågor som är viktigast för oss. Vi är många som bor i hyresrätt i Sverige, bara Hyresgästföreningen har en halv miljon hushåll som medlemmar. Om vi sluter oss samman, blir vi så många att politikerna inte kan ignorera oss, säger Ingvar Harrsjö, ordförande Hyresgästföreningen Karlshamn. 

Föreningen i Karlshamn har träffat kommunalrådet Per-Ola Mattsson och stadsarkitekten i kommunen för att diskutera bostadspolitik och för att lämna över sitt bostadspolitiska program. Det bostadspolitiska programmet är en sammanställning av de frågor som är viktigast i kommunen och vad Hyresgästföreningen Karlshamn tycker att man borde göra för att lösa problem. 

I Karlshamn är det bostadsbrist och det behöver byggas fler bostäder, främst hyresrätter som är mindre och har billiga hyror. Några stora grupper som i dag har svårt att hitta bostäder i Karlshamn är unga och äldre, framförallt ensamstående, och de efterfrågar främst små och billigare lägenheter. En annan viktig aspekt som Hyresgästföreningen Karlshamn jobbar för är även att öka hyresgästernas inflytande. Både när man bygger nytt och när man bygger om och renoverar behöver man ta hänsyn till hyresgästernas önskemål. 

– Kommunen i Karlshamn tar förhållandevis lite pengar från sitt kommunala bostadsbolag Karlshamnsbostäder. Det vill vi applådera och uppmuntra att man fortsätter med. Om hyrespengarna som Karlshamnsbostäder får in skulle gå till andra saker i kommunen, blir det en dubbelbeskattning av bolagets hyresgäster. Kommunalråd Per-Ola Mattsson höll med oss om detta, vilket känns väldigt bra, säger Ingvar Harrsjö. 

Ingvar Harrsjö berättar att föreningen i Karlshamn inte kommer sluta påverka politikerna bara för att valet är över utan även efteråt. Han menar att det faktum att majoriteten av politikerna bor i bostadsrätt eller villa, gör att det alltid finns en risk för att de glömmer bort hyresgästerna och att föreningen har en viktig uppgift i att se till att de inte gör det. 

– Den största risken för hyresgästerna är om allianspartiers förslag på att slopa förhandlingsordningen och införa marknadshyror eller ”en friare hyressättning” införs, vilket skulle innebära högre hyror, säger Ingvar Harrsjö.