Över en miljon till medlemmarna

Det lönar sig att vara medlem i Hyresgästföreningen. Under de fem första månaderna i år har Hyresgästföreningen region Sydost redan dragit in mer än en miljon kronor till sina medlemmar genom framgångar i hyrestvister.

Hyresgästföreningen införde 2014 ett nytt sätt att redovisa sina ärenden och kan därför se hur mycket pengar man verkligen tjänat in åt sina medlemmar. Förra året blev det 1,2 miljoner kronor.
Redan nu, efter fem månader, har man dragit in mer än en miljon kronor.

Det är genom ärenden från bland annat hyresnämnder och tingsrätter man lyckats dra ner på hyresgästernas kostnader. Det kan till exempel handla om förkortade uppsägningstider, hyresnedsättningar och skadestånd. En hyresvärd kan till exempel ha krävt 20 000 kronor för en skada av en hyresgäst. Då kan Hyresgästföreningen kanske få ner det till 10 000 och lyckats halvera utgiften för hyresgästen.

– Det känns riktigt bra att vi numera med vårt nya redovisningssystem, kan se hur mycket pengar vi verkligen drar in till våra medlemmar. Vårt mål är att hjälpa så många medlemmar som möjligt och det känns stimulerande att se detta tydligt i siffror, säger Zeljko Kranjec, enhetschef juridikenheten på Hyresgästföreningen i region Sydost.