Ödeshög har dyrast taxor i Östergötland

Nils Holgerssons slutrapport visar att priserna fortsätter stiga och att det skiljer väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutrapporten, som slår ihop taxorna och avgifterna för el, värme, avfall och vatten, visar att priserna har höjts med i snitt fyra procent i år. Detta är anmärkningsvärt då övriga priser i samhället nästan stått still.

– Problemet är så klart att hyresgästerna blir drabbade av de ständigt ökade priserna. Det finns ingen konkurrens och hyresgästerna är låsta och deras möjlighet att påverka är obefintlig,
säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Rapporten visar att priserna skiljer kraftigt mellan kommunerna i Östergötland. På ett år betalar man nästan 6 000 kronor mer i Ödeshög än man gör i Linköping.
– Skillnaderna är så stora att kommuner som Ödeshög bör tänka sig för. Hyresgästerna kanske inte kan påverka taxorna, men de kan välja vilken kommun de bor i, säger
Björn Johansson.

Bild föreställer tabell Nils Holgesson