Nya möjligheter för gårdsföreningarna i Kristineberg

Samarbetet mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Byggebo ökar. Nu inleds överlämning av det administrativa arbetet kring lokalt engagemang till Hyresgästföreningen och hyresgäster tillåts engagera sig i en friare form.

Tillsammans med Byggebo lägger Hyresgästföreningen ned de återstående gårdsföreningarna som sedan länge stått för engagemanget hos hyresgästerna i Kristineberg. Nu öppnas nya dörrar med möjligheter för ett friare engagemang där det ofta tunga administrativa arbetet läggs över på Hyresgästföreningen.

– Övergången har smugit sig på och det har under en tid både funnits gårdsföreningar och lokala Hyresgästföreningar. Men då många gårdsföreningar fått läggas ner på grund av de byråkratiska kraven vi är överens om att det är bättre att hyresgästerna får chansen att engagera sig i en friare form utan att ha den administrativa tyngden på sina axlar, säger Robin Appelqvist, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Tillsammans med bostadsbolaget Byggebo jobbar de nu för att övergången ska genomföras så enkelt och tydligt som möjligt. Hyresgästernas vilja till aktivitet och engagemang kommer, efter övergången, kunna fångas upp i en lokal Hyresgästförening eller mindre arbetsgrupp.

I april välkomnades alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte.

– Det var välbesökt, säkert 30 till 40 personer som var där. Det finns många som vill engagera sig, säger Robin Appelqvist.

Nu väntar en hel del arbete innan allting är klart för hyresgästerna.

– Vi ska inventera lokalerna, vad behöver göras för att den ska passa hyresgästernas önskemål? Vi kommer också ta fram olika verktyg ska som hjälpa de hyresgäster som vill engagera sig och vi kommer bland annat ha en sopskola, fortsätter han.